Betalingsterminaler

Vi leverer i dag betalingsterminaler fra Verifone som er en av landets største leverandører.

Image link

NFC, også populært kalt "Tæpping"

Alle våre terminaler leveres med NFC aktivert, slik at sluttkunder enkelt kan holde kortet over bankterminal for gjennomføring av transaksjon.
Løsningen medfører ingen ytterligere kostnader for brukersted.

Betalingsterminal

Kontakt oss for mer informasjon