Uni Economy

Vi støtter API integrasjon mot Uni Economy. Dagsoppgjør vil overføres og posteres etter oppsatt kontoplan. Det kan overføres daglig, ukentlig eller månedlig.