Xledger

Vi støtter vanlig fil-integrasjon mot Xledger hvor filer kan overføres for å importere dagsoppgjør fra kassen.