Amendo ProTouch + PowerOffice Go

Amendo ProTouch + PowerOffice Go

Kassesystem integrert med Poweroffice GO

Ordreintegrasjon og dagsoppgjør fra ProTouch kassesystem til Poweroffice GO

Amendo Group leverer skybasert kassesystem, betalingsterminaler og netthandelsløsinger til små og mellomstore bedrifter i alle bransjer. Hovedvekten av kundene våre er innenfor servering/kantine, butikk/retail og verksted/service.

Med vår integrasjon mot Poweroffice GO kan kasseoppgjør og faktura overføres helt automatisk.

Følg veiledningen under for å sette opp automatisk API integrasjon og ordreintegrasjon til PowerOffice Go regnskapssystem. Eksportering skjer på avdelingsnivå.

ProTouch-krav:

Regnskapsintegrasjon må være aktivert.
Om brukertillatelsen mangler, må den gis fra SuperAdmin for å legge til/oppdatere PowerOffice Go.

Logg inn på Backoffice >> Oppsett>> Generelt >> Kontooppsett

Legg inn kontokoder og MVA-koder i innstillinger under Kontooppsett. I tilfelle det er flere ulike avdelinger, må disse innstillingene legges inn for hver avdeling.
Lagre.

Fakturaer må inneholde kunde-, produkt- og ordreinformasjon for å synkroniseres med PowerOffice Go.
NB! Regnskapsintegrasjon Kontooppsett-innstillinger, vil det vise en melding med lenke til kontooppsett-innstillingene hos PowerOffice Go.

ProTouch Grensesnitt

Oppsett >> Integrasjoner >> PowerOffice Go

• Application Key får du fra Amendo og Client Key får du fra PowerOffice Go/regnskapsfører, så fort kontoen er aktivert i deres system.

• Velg hvor ofte dagsoppgjør- og fakturadata fra ProTouch skal eksporteres til PowerOffice Go Daglig kl 05.00, ukentlig (mandager kl 05.00) eller månedlig (den første pr mnd kl 05.00).

• Velg dato for eksport. Eksporterer dagsoppgjør og fakturadata som er opprettet på eller etter den valgte datoen. 

MERK: «Eksporter data fra og med»-datoen kan ikke endres etter lagring.

PowerOffice Go-krav

• Etter registrering, mottar du Application Key og Client Key. Client Key kan du også finne i menyen til PowerOffice Go, under Client Menu >> Settings >> System >> Extensions.

• Application Key og Client Key må konfigureres i ProTouch.

• ProTouch vil synkronisere kasseoppgjør (journal) og fakturainformasjon til PowerOffice Go.

Journal og faktura

• Kasseoppgjør (journal) og fakturainformasjon som synkroniseres med PowerOffice Go, finnes under Menu >> Accounts >> Import (under utkast).

• Så fort informasjonen er verifisert, kan den importeres ved å klikke på «importer»-knappen

• Hvis dataene ikke stemmer, kan det oppstå feil som vist under. Disse feilene må endres, og deretter importeres på nytt.

Related Posts