Ny kasselov har blitt innført

1.1.19 så ble en ny kasselov innført. Hva betyr dette for deg og dine kunder?

 

Det er bare tillatt å selge kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Bokføringspliktige hadde frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sine kassasystem eller anskaffe nytt system, som er produkterklært.

 

Bokføringspliktige som ikke bruker et produkterklært kassasystem, vil etter 1. januar 2019 kunne ilegges et overtredelsesgebyr på ti rettsgebyr (p.t. kr 11 300), og det dobbelte ved gjentatte overtredelser innen ett år.

 

Hvorfor nytt regelverk for kassasystemer?
Det har tidligere blitt stilt få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer. Skatteetaten har ved kontroller avdekket kassaapparater satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Det nye regelverket gjør det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Målet er å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen.

Tellix
Tellix sin kasseløsning er på listen over de godkjente systemene.

Related Posts